نداشتن کلاه ایمنی راکب موتورسیکلت را به کام مرگ برد

نداشتن کلاه ایمنی راکب موتورسیکلت را به کام مرگ برد
فرمانده پلیس‌راه خراسان شمالی گفت: روز گذشته راننده موتورسیکلت در اثر بی‌احتیاطی در محور روستایی بیدک به بجنورد جان خود را از دست داد.

نداشتن کلاه ایمنی راکب موتورسیکلت را به کام مرگ برد

فرمانده پلیس‌راه خراسان شمالی گفت: روز گذشته راننده موتورسیکلت در اثر بی‌احتیاطی در محور روستایی بیدک به بجنورد جان خود را از دست داد.
نداشتن کلاه ایمنی راکب موتورسیکلت را به کام مرگ برد

View more posts from this author