نخستین پیروزی کریمه قم/ عبور از سد صنایع اردکان در خانه

نخستین پیروزی کریمه قم/ عبور از سد صنایع اردکان در خانه
تیم والیبال کریمه قم در سومین هفته رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور موفق به شکست تیم صنایع اردکان یزد شد.

نخستین پیروزی کریمه قم/ عبور از سد صنایع اردکان در خانه

تیم والیبال کریمه قم در سومین هفته رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور موفق به شکست تیم صنایع اردکان یزد شد.
نخستین پیروزی کریمه قم/ عبور از سد صنایع اردکان در خانه

View more posts from this author