نخستین پرواز زنجان- کیش، 18 دی‌ماه انجام می‌شود

نخستین پرواز زنجان- کیش، 18 دی‌ماه انجام می‌شود
مدیر روابط عمومی فرودگاه زنجان از آغاز پیش‌فروش بلیت پروازهای زنجان- کیش خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در صورت فراهم شدن شرایط نخستین پرواز زنجان- کیش 18 دی‌ماه انجام می‌شود.

نخستین پرواز زنجان- کیش، 18 دی‌ماه انجام می‌شود

مدیر روابط عمومی فرودگاه زنجان از آغاز پیش‌فروش بلیت پروازهای زنجان- کیش خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در صورت فراهم شدن شرایط نخستین پرواز زنجان- کیش 18 دی‌ماه انجام می‌شود.
نخستین پرواز زنجان- کیش، 18 دی‌ماه انجام می‌شود

View more posts from this author