نخستین واحد بسته‌بندی ماهی در قزوین راه‌اندازی شد

نخستین واحد بسته‌بندی ماهی در قزوین راه‌اندازی شد
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: نخستین کارگاه بسته‌بندی ماهی با درج مشخصات ماهی و تاریخ بسته‌بندی در این شهرستان آغاز به کار کرد.

نخستین واحد بسته‌بندی ماهی در قزوین راه‌اندازی شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: نخستین کارگاه بسته‌بندی ماهی با درج مشخصات ماهی و تاریخ بسته‌بندی در این شهرستان آغاز به کار کرد.
نخستین واحد بسته‌بندی ماهی در قزوین راه‌اندازی شد

View more posts from this author