نخستین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در قشم

نخستین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در قشم
مدیر ژئوپارک قشم از اولین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو با حضور 22 کشور به میزبانی قشم خبر داد.

نخستین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در قشم

مدیر ژئوپارک قشم از اولین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو با حضور 22 کشور به میزبانی قشم خبر داد.
نخستین نشست بین‌المللی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در قشم

View more posts from this author