نخستین شکست صبای قم برابر پارسه ساری

نخستین شکست صبای قم برابر پارسه ساری
تیم فوتبال جوانان صبای قم نتیجه دومین مسابقه خود از فصل جاری رقابت‌ مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور را به تیم پارسه ساری واگذار کرد.

نخستین شکست صبای قم برابر پارسه ساری

تیم فوتبال جوانان صبای قم نتیجه دومین مسابقه خود از فصل جاری رقابت‌ مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور را به تیم پارسه ساری واگذار کرد.
نخستین شکست صبای قم برابر پارسه ساری

View more posts from this author