نخستین تمرین سپاهان با هدایت ابراهیم‌زاده

نخستین تمرین سپاهان با هدایت ابراهیم‌زاده
اولین تمرین تیم فوتبال سپاهان اصفهان با منصور ابراهیم‌زاده سرمربی جدید این تیم ظهر سه‌شنبه دهم بهمن ماه در مجموعه فردوس اصفهان و با حضور هواداران این تیم برگزار شد.

نخستین تمرین سپاهان با هدایت ابراهیم‌زاده

اولین تمرین تیم فوتبال سپاهان اصفهان با منصور ابراهیم‌زاده سرمربی جدید این تیم ظهر سه‌شنبه دهم بهمن ماه در مجموعه فردوس اصفهان و با حضور هواداران این تیم برگزار شد.
نخستین تمرین سپاهان با هدایت ابراهیم‌زاده

View more posts from this author