نخستین امتیاز صبای قم از لیگ آزادگان/ فوتبالیست‌های قم همه را امیدوار کردند

نخستین امتیاز صبای قم از لیگ آزادگان/ فوتبالیست‌های قم همه را امیدوار کردند
تیم فوتبال صبای قم در نخستین مسابقه خود از فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان موفق به کسب نخستین امتیاز شد.

نخستین امتیاز صبای قم از لیگ آزادگان/ فوتبالیست‌های قم همه را امیدوار کردند

تیم فوتبال صبای قم در نخستین مسابقه خود از فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان موفق به کسب نخستین امتیاز شد.
نخستین امتیاز صبای قم از لیگ آزادگان/ فوتبالیست‌های قم همه را امیدوار کردند

View more posts from this author