نجات جان 6 نفر از دستان قاتل نامرئی توسط دختر بچه تبریزی

نجات جان 6 نفر از دستان قاتل نامرئی توسط دختر بچه تبریزی
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از نجات معجزه‌آسای یک خانواده 6 نفری از گازگرفتگی توسط دختر بچه تبریزی خبر داد.

نجات جان 6 نفر از دستان قاتل نامرئی توسط دختر بچه تبریزی

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از نجات معجزه‌آسای یک خانواده 6 نفری از گازگرفتگی توسط دختر بچه تبریزی خبر داد.
نجات جان 6 نفر از دستان قاتل نامرئی توسط دختر بچه تبریزی

View more posts from this author