نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است/ به‌دنبال رفع مشکلات بنادر هرمزگان هستیم

نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است/ به‌دنبال رفع مشکلات بنادر هرمزگان هستیم
نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در مجلس گفت: با توجه به اینکه درآمد ساکنان بندرخمیر از راه دریانوردی و وارد و یا خارج کردن کالا است نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است.

نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است/ به‌دنبال رفع مشکلات بنادر هرمزگان هستیم

نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در مجلس گفت: با توجه به اینکه درآمد ساکنان بندرخمیر از راه دریانوردی و وارد و یا خارج کردن کالا است نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است.
نبود گمرک در بندرخمیر به زیان لنج‌داران منطقه است/ به‌دنبال رفع مشکلات بنادر هرمزگان هستیم

View more posts from this author