نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور بسیار ناراحت‌کننده است، باید یکی از خروجی‌های جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران یا جشنواره سعدی مقر صنفی باشد.

نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد گفت: نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور بسیار ناراحت‌کننده است، باید یکی از خروجی‌های جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران یا جشنواره سعدی مقر صنفی باشد.
نبود مقر صنفی برای مجریان توانمند کشور

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *