نبستن کمربند ایمنی جان راننده نیسان را گرفت/ ترافیک سنگین آخر هفته در جاده‌های استان زنجان

نبستن کمربند ایمنی جان راننده نیسان را گرفت/ ترافیک سنگین آخر هفته در جاده‌های استان زنجان
رئیس پلیس‌راه‌ استان زنجان‌ گفت: در اتوبان زنجان – قزوین، نبستن کمربند ایمنی موجب پرتاب راننده به خارج از خودرو و از دست دادن جان راننده نیسان شد.

نبستن کمربند ایمنی جان راننده نیسان را گرفت/ ترافیک سنگین آخر هفته در جاده‌های استان زنجان

رئیس پلیس‌راه‌ استان زنجان‌ گفت: در اتوبان زنجان – قزوین، نبستن کمربند ایمنی موجب پرتاب راننده به خارج از خودرو و از دست دادن جان راننده نیسان شد.
نبستن کمربند ایمنی جان راننده نیسان را گرفت/ ترافیک سنگین آخر هفته در جاده‌های استان زنجان

View more posts from this author