نایب قهرمان آسیا نیمه اول را به شهرداری ساوه واگذار کرد

نایب قهرمان آسیا نیمه اول را به شهرداری ساوه واگذار کرد
در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال دو تیم گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.

نایب قهرمان آسیا نیمه اول را به شهرداری ساوه واگذار کرد

در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال دو تیم گیتی‌پسند اصفهان و شهرداری ساوه در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.
نایب قهرمان آسیا نیمه اول را به شهرداری ساوه واگذار کرد

View more posts from this author