نایب قهرمانی کشتی‌گیر تویسرکانی در مسابقات کشوری

نایب قهرمانی کشتی‌گیر تویسرکانی در مسابقات کشوری
رئیس اداره ورزش و جوانان تویسرکان از کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات کشتی بزرگسالان قهرمانی کشور توسط رضا اسدی‌پور از تویسرکان خبر داد و گفت: سید مجتبی مجتبایی داور بین‌المللی کبدی تویسرکان در مسابقات آسیایی حضور دارد.

نایب قهرمانی کشتی‌گیر تویسرکانی در مسابقات کشوری

رئیس اداره ورزش و جوانان تویسرکان از کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات کشتی بزرگسالان قهرمانی کشور توسط رضا اسدی‌پور از تویسرکان خبر داد و گفت: سید مجتبی مجتبایی داور بین‌المللی کبدی تویسرکان در مسابقات آسیایی حضور دارد.
نایب قهرمانی کشتی‌گیر تویسرکانی در مسابقات کشوری

View more posts from this author