نایب‌قهرمانی پینگ‌پنگ باز قم در رقابت استعدادهای کشور

نایب‌قهرمانی پینگ‌پنگ باز قم در رقابت استعدادهای کشور
رئیس هیأت‌‌‌‌ تنیس روی‌میز استان قم گفت: با درخشش یکی از پینگ‌پنگ بازان آینده‌دار قم در طرح استعدادیابی کشور افتخاری دیگر در کارنامه تنیس روی‌میز قم به ثبت رسید.

نایب‌قهرمانی پینگ‌پنگ باز قم در رقابت استعدادهای کشور

رئیس هیأت‌‌‌‌ تنیس روی‌میز استان قم گفت: با درخشش یکی از پینگ‌پنگ بازان آینده‌دار قم در طرح استعدادیابی کشور افتخاری دیگر در کارنامه تنیس روی‌میز قم به ثبت رسید.
نایب‌قهرمانی پینگ‌پنگ باز قم در رقابت استعدادهای کشور

View more posts from this author