ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان/ بیمارستان‌هایی که داستان شد

ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان/ بیمارستان‌هایی که داستان شد
نماینده فلاورجان درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس از ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان، بیمارستان‌های فلاورجان و کلیشاد و اغتشاشات دی ماه در قهدریجان گفت.

ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان/ بیمارستان‌هایی که داستان شد

نماینده فلاورجان درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس از ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان، بیمارستان‌های فلاورجان و کلیشاد و اغتشاشات دی ماه در قهدریجان گفت.
ناگفته‌هایی از مظلومیت کشاورزان غرب اصفهان/ بیمارستان‌هایی که داستان شد

View more posts from this author