ناکامی 2 یخ‌نورد قزوینی در مسابقات جام جهانی ساس‌فی سوئیس

ناکامی 2 یخ‌نورد قزوینی در مسابقات جام جهانی ساس‌فی سوئیس
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین گفت: در پایان مسابقات ماده «سرعت» جام جهانی، ساس‌فی سوئیس 2018، محسن بهشتی و مهدی تقی‌خانی دو یخ‌نورد قزوینی به ترتیب جایگاه نهم و چهاردهم را از آن خود کردند.

ناکامی 2 یخ‌نورد قزوینی در مسابقات جام جهانی ساس‌فی سوئیس

رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین گفت: در پایان مسابقات ماده «سرعت» جام جهانی، ساس‌فی سوئیس 2018، محسن بهشتی و مهدی تقی‌خانی دو یخ‌نورد قزوینی به ترتیب جایگاه نهم و چهاردهم را از آن خود کردند.
ناکامی 2 یخ‌نورد قزوینی در مسابقات جام جهانی ساس‌فی سوئیس

View more posts from this author