میزبانی نساجی از آلومینیوم اراک و مهمانی خونه‌به‌خونه در قم/ جدال تیم‌های بالای جدولی با ته جدولی

میزبانی نساجی از آلومینیوم اراک و مهمانی خونه‌به‌خونه در قم/ جدال تیم‌های بالای جدولی با ته جدولی
تیم نساجی قائم‌شهر و خونه‌به‌خونه بابل در لیگ دسته یک فوتبال کشور فردا به مصاف حریفانی از اراک و قم می روند که به نوعی جدال تیم‌های بالای جدول و ته جدولی لیگ محسوب می‌شود.

میزبانی نساجی از آلومینیوم اراک و مهمانی خونه‌به‌خونه در قم/ جدال تیم‌های بالای جدولی با ته جدولی

تیم نساجی قائم‌شهر و خونه‌به‌خونه بابل در لیگ دسته یک فوتبال کشور فردا به مصاف حریفانی از اراک و قم می روند که به نوعی جدال تیم‌های بالای جدول و ته جدولی لیگ محسوب می‌شود.
میزبانی نساجی از آلومینیوم اراک و مهمانی خونه‌به‌خونه در قم/ جدال تیم‌های بالای جدولی با ته جدولی

View more posts from this author