میزان آب در سد زاینده‌رود به پایین‌ترین حد رسیده است/ لزوم تشکیل ستاد بحران کشور در اصفهان

میزان آب در سد زاینده‌رود به پایین‌ترین حد رسیده است/ لزوم تشکیل ستاد بحران کشور در اصفهان
نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس گفت: با توجه به کاهش بارندگی در شروع سال آبی جدید و کاهش ذخیره آب سد زاینده‌رود، از استاندار درخواست می‌کنیم با دعوت از ستاد بحران کشور به اصفهان، جلسه ستاد بحران آب تشکیل دهد.

میزان آب در سد زاینده‌رود به پایین‌ترین حد رسیده است/ لزوم تشکیل ستاد بحران کشور در اصفهان

نماینده مردم برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس گفت: با توجه به کاهش بارندگی در شروع سال آبی جدید و کاهش ذخیره آب سد زاینده‌رود، از استاندار درخواست می‌کنیم با دعوت از ستاد بحران کشور به اصفهان، جلسه ستاد بحران آب تشکیل دهد.
میزان آب در سد زاینده‌رود به پایین‌ترین حد رسیده است/ لزوم تشکیل ستاد بحران کشور در اصفهان

View more posts from this author