میانرود با زلزله 3.8 ریشتری لرزید

میانرود با زلزله 3.8 ریشتری لرزید
دقایقی پیش زلزله 3.8 ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.

میانرود با زلزله 3.8 ریشتری لرزید

دقایقی پیش زلزله 3.8 ریشتری میانرود واقع در استان خوزستان را لرزاند.
میانرود با زلزله 3.8 ریشتری لرزید

View more posts from this author