موکب خبرگزاری فارس در کربلای معلی

موکب خبرگزاری فارس در کربلای معلی
موکب فرهنگی و رسانه‌ای خبرگزاری فارس در کربلای معلی علاوه بر امر اطلاع‌رسانی، به آموزش‌های فرهنگی و قرآنی برای زائران و کودکان عراقی می‌پردازد.

موکب خبرگزاری فارس در کربلای معلی

موکب فرهنگی و رسانه‌ای خبرگزاری فارس در کربلای معلی علاوه بر امر اطلاع‌رسانی، به آموزش‌های فرهنگی و قرآنی برای زائران و کودکان عراقی می‌پردازد.
موکب خبرگزاری فارس در کربلای معلی

View more posts from this author