موانع توسعه گردشگری انگوت گرمی هموار می‌شود

موانع توسعه گردشگری انگوت گرمی هموار می‌شود
مسؤول نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان گرمی گفت: مسائل و مشکلات پیشروی توسعه گردشگری روستاهای بخش انگوت شهرستان گرمی در جلسه‌ای با اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستاهای این بخش بررسی شد.

موانع توسعه گردشگری انگوت گرمی هموار می‌شود

مسؤول نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان گرمی گفت: مسائل و مشکلات پیشروی توسعه گردشگری روستاهای بخش انگوت شهرستان گرمی در جلسه‌ای با اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستاهای این بخش بررسی شد.
موانع توسعه گردشگری انگوت گرمی هموار می‌شود

استخدام

View more posts from this author