موارد نقض رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی به آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری اعلام شود

موارد نقض رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی به آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری اعلام شود
معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در مواردی که مجوز تخصیص آب داده می‌شود لازم است حق‌آبه‌های زیست‌محیطی رعایت شوند و موارد نقض این موضوع ظرف مدت یک هفته از سوی محیط‌زیست به شرکت آب منطقه‌ای استان اعلام شود.

موارد نقض رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی به آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری اعلام شود

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در مواردی که مجوز تخصیص آب داده می‌شود لازم است حق‌آبه‌های زیست‌محیطی رعایت شوند و موارد نقض این موضوع ظرف مدت یک هفته از سوی محیط‌زیست به شرکت آب منطقه‌ای استان اعلام شود.
موارد نقض رعایت حق‌آبه‌های زیست‌محیطی به آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری اعلام شود

View more posts from this author