مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی از بین رفت/ زباله مهم‌ترین معضل مازندران است

مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی از بین رفت/ زباله مهم‌ترین معضل مازندران است
استاندار مازندران با بیان اینکه زباله مهم‌ترین معضل این استان است، گفت: مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران، اقتصاد و معیشت دریا به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی و سرازیر شدن شیرابه‌ها به دریا و رودخانه‌ها از بین رفت.

مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی از بین رفت/ زباله مهم‌ترین معضل مازندران است

استاندار مازندران با بیان اینکه زباله مهم‌ترین معضل این استان است، گفت: مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران، اقتصاد و معیشت دریا به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی و سرازیر شدن شیرابه‌ها به دریا و رودخانه‌ها از بین رفت.
مهم‌ترین ذخایر دریای مازندران به‌دلیل آلودگی‌های زیست محیطی از بین رفت/ زباله مهم‌ترین معضل مازندران است

View more posts from this author