مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت/ اقدام احمقانه را باید با زور پاسخ داد

مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت/ اقدام احمقانه را باید با زور پاسخ داد
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک ماه فرصت خواهد داشت تا براساس تکالیف معین‌شده از قبل، نسبت به بدعهدی طرف مقابل، اقدامات لازم را انجام دهد.

مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت/ اقدام احمقانه را باید با زور پاسخ داد

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک ماه فرصت خواهد داشت تا براساس تکالیف معین‌شده از قبل، نسبت به بدعهدی طرف مقابل، اقدامات لازم را انجام دهد.
مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت/ اقدام احمقانه را باید با زور پاسخ داد

View more posts from this author