مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت است

مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت است
مسؤول دفتر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت توامان است و با منطق بشری نیز منطبق است.

مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت است

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت توامان است و با منطق بشری نیز منطبق است.
مهدویت برآمده از عقلانیت و معنویت است

اسکای نیوز

View more posts from this author