مهار 2 مورد آتش سوزی در میاندوآب

مهار 2 مورد آتش سوزی در میاندوآب
مدیر سازمان آتش نشانی شهرداری میاندوآب از مهار دو مورد آتش سوزی در میاندوآب در شب گذشته خبر داد.

مهار 2 مورد آتش سوزی در میاندوآب

مدیر سازمان آتش نشانی شهرداری میاندوآب از مهار دو مورد آتش سوزی در میاندوآب در شب گذشته خبر داد.
مهار 2 مورد آتش سوزی در میاندوآب

گوشی موبایل

View more posts from this author