مهار آتش‌سوزی در مراتع بخش طارم‌سفلی

مهار آتش‌سوزی در مراتع بخش طارم‌سفلی
فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) شهرستان قزوین گفت: طی 3 روز تلاش بی‌وقفه آتش‌سوزی مراتع بخش طارم‌سفلی مهار شد.

مهار آتش‌سوزی در مراتع بخش طارم‌سفلی

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) شهرستان قزوین گفت: طی 3 روز تلاش بی‌وقفه آتش‌سوزی مراتع بخش طارم‌سفلی مهار شد.
مهار آتش‌سوزی در مراتع بخش طارم‌سفلی

View more posts from this author