مهاجم تیم فوتبال ملوان بندرانزلی رباط صلیبی پاره کرد

مهاجم تیم فوتبال ملوان بندرانزلی رباط صلیبی پاره کرد
دکتر صیاد پزشک تیم ملوان پس از معاینه و MRI از پارگی رباط صلیبی مهاجم این تیم خبر داد.

مهاجم تیم فوتبال ملوان بندرانزلی رباط صلیبی پاره کرد

دکتر صیاد پزشک تیم ملوان پس از معاینه و MRI از پارگی رباط صلیبی مهاجم این تیم خبر داد.
مهاجم تیم فوتبال ملوان بندرانزلی رباط صلیبی پاره کرد

View more posts from this author