مهاجرت امامزادگان به ایران ماموریتی از جانب ائمه اطهار (ع) بود

مهاجرت امامزادگان به ایران ماموریتی از جانب ائمه اطهار (ع) بود
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفتن به حرم‌ ائمه معصومین (ع) و مزار امامزادگان، انسان را آرام و قلب او را نورانی می‌کند، بسیاری از این امامزادگان با ماموریت از طرف ائمه معصومین (ع) به کشورهایی همچون ایران مهاجرت کردند.

مهاجرت امامزادگان به ایران ماموریتی از جانب ائمه اطهار (ع) بود

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفتن به حرم‌ ائمه معصومین (ع) و مزار امامزادگان، انسان را آرام و قلب او را نورانی می‌کند، بسیاری از این امامزادگان با ماموریت از طرف ائمه معصومین (ع) به کشورهایی همچون ایران مهاجرت کردند.
مهاجرت امامزادگان به ایران ماموریتی از جانب ائمه اطهار (ع) بود

View more posts from this author