مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است

مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است.

مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی گفت: مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است.
مهاجرت‌های اجباری روی داده در استان ایلام نگران‌کننده است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author