منصور ابراهیم‌زاده سرمربی سپاهان شد

منصور ابراهیم‌زاده سرمربی سپاهان شد
سرپرست موقت باشگاه سپاهان گفت: با منصور ابراهیم‌زاده به توافق رسیدیم و از سه‌شنبه هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت.

منصور ابراهیم‌زاده سرمربی سپاهان شد

سرپرست موقت باشگاه سپاهان گفت: با منصور ابراهیم‌زاده به توافق رسیدیم و از سه‌شنبه هدایت تیم را بر عهده خواهد گرفت.
منصور ابراهیم‌زاده سرمربی سپاهان شد

View more posts from this author