منصور ابراهیم‌زاده از سپاهان رفت/ برای انتخاب سرمربی عجله داریم

منصور ابراهیم‌زاده از سپاهان رفت/ برای انتخاب سرمربی عجله داریم
سرپرست باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان گفت: منصور ابراهیم‌زاده با اتمام قراردادش از سپاهان رفت و همین‌جا از زحمات او تشکر می‌کنم.

منصور ابراهیم‌زاده از سپاهان رفت/ برای انتخاب سرمربی عجله داریم

سرپرست باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان گفت: منصور ابراهیم‌زاده با اتمام قراردادش از سپاهان رفت و همین‌جا از زحمات او تشکر می‌کنم.
منصور ابراهیم‌زاده از سپاهان رفت/ برای انتخاب سرمربی عجله داریم

View more posts from this author