منزل پدر شهید حججی 4 شب پس از شهادت فرزندشان+ تصاویر

منزل پدر شهید حججی 4 شب پس از شهادت فرزندشان+ تصاویر
منزل پدر شهید محسن حججی در چهارمین شب پس از شهادت این شهید سرافراز همچنان میزبان افرادی است که خود را برای همدردی به آنجا می‌رسانند.

منزل پدر شهید حججی 4 شب پس از شهادت فرزندشان+ تصاویر

منزل پدر شهید محسن حججی در چهارمین شب پس از شهادت این شهید سرافراز همچنان میزبان افرادی است که خود را برای همدردی به آنجا می‌رسانند.
منزل پدر شهید حججی 4 شب پس از شهادت فرزندشان+ تصاویر

View more posts from this author