مناسب‌سازی برخی اماکن عمومی قدیمی در گچساران غیر ممکن است

مناسب‌سازی برخی اماکن عمومی قدیمی در گچساران غیر ممکن است
فرماندار گچساران گفت: مناسب‌سازی برخی ساختمان‌های قدیمی در گچساران برای رفت و آمد معلولان غیر ممکن است.

مناسب‌سازی برخی اماکن عمومی قدیمی در گچساران غیر ممکن است

فرماندار گچساران گفت: مناسب‌سازی برخی ساختمان‌های قدیمی در گچساران برای رفت و آمد معلولان غیر ممکن است.
مناسب‌سازی برخی اماکن عمومی قدیمی در گچساران غیر ممکن است

View more posts from this author