ممنوعیت شنا شب‌ها در طرح‎های دریای مازندران/ راه‌اندازی سامانه گویای 112 ندای امداد

ممنوعیت شنا شب‌ها در طرح‎های دریای مازندران/ راه‌اندازی سامانه گویای 112 ندای امداد
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه جنگ‌های شادی و برنامه‌های مدون فرهنگی و جشنواره‌ها در برخی سواحل اجرا می‌شود،گفت: شنا در شب و بعد افطار ممنوع است.

ممنوعیت شنا شب‌ها در طرح‎های دریای مازندران/ راه‌اندازی سامانه گویای 112 ندای امداد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه جنگ‌های شادی و برنامه‌های مدون فرهنگی و جشنواره‌ها در برخی سواحل اجرا می‌شود،گفت: شنا در شب و بعد افطار ممنوع است.
ممنوعیت شنا شب‌ها در طرح‎های دریای مازندران/ راه‌اندازی سامانه گویای 112 ندای امداد

اسکای نیوز

View more posts from this author