ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم آماده اعزام به جام جهانی 2018

ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم آماده اعزام به جام جهانی 2018
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار قم از آمادگی ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم برای همراهی تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی بسکتبال با ویلچر 2018 خبر داد.

ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم آماده اعزام به جام جهانی 2018

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین ایثار قم از آمادگی ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم برای همراهی تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی بسکتبال با ویلچر 2018 خبر داد.
ملی‌پوش بسکتبال با ویلچر قم آماده اعزام به جام جهانی 2018

View more posts from this author