ملت ایران در دفاع از بارگاه حضرت زینت(س) به خود می‌بالد

ملت ایران در دفاع از بارگاه حضرت زینت(س) به خود می‌بالد
نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: ملت ایران در دفاع از حریم ولایت و بارگاه ملکوتی حضرت زینب(س) به خود می‌بالد.

ملت ایران در دفاع از بارگاه حضرت زینت(س) به خود می‌بالد

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: ملت ایران در دفاع از حریم ولایت و بارگاه ملکوتی حضرت زینب(س) به خود می‌بالد.
ملت ایران در دفاع از بارگاه حضرت زینت(س) به خود می‌بالد

تلگرام

View more posts from this author