ملت ایران اهل پایداری، فداکاری، ایستادگی هستند

ملت ایران اهل پایداری، فداکاری، ایستادگی هستند
فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه‌ای نجف اشرف غرب کشور گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران در مقابل استکبار ایستاده است و ما در طول تاریخ ملتی را با این انسجام در مقابل استکبار پیدا نمی‌کنیم.

ملت ایران اهل پایداری، فداکاری، ایستادگی هستند

فرمانده قرارگاه عملیاتی منطقه‌ای نجف اشرف غرب کشور گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران در مقابل استکبار ایستاده است و ما در طول تاریخ ملتی را با این انسجام در مقابل استکبار پیدا نمی‌کنیم.
ملت ایران اهل پایداری، فداکاری، ایستادگی هستند

View more posts from this author