ملت ایران از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند

ملت ایران از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند
سپاه فجر فارس طی بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس بر این‌که ملت ایران با درک اهمیت عمق راهبردی انقلاب اسلامی در منطقه و جهان امروز، هیچ‌گاه از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند، تاکید کرد.

ملت ایران از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند

سپاه فجر فارس طی بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس بر این‌که ملت ایران با درک اهمیت عمق راهبردی انقلاب اسلامی در منطقه و جهان امروز، هیچ‌گاه از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند، تاکید کرد.
ملت ایران از فلسطین به‌ عنوان نخستین مسئله جهان اسلام غفلت نمی‌کند

خرید vpn خرید کریو

باران دانلود

View more posts from this author