مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است / بیکاری چالش اساسی کشور است

مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است / بیکاری چالش اساسی کشور است
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام اینکه هنوز در شرایط تحریم هستیم، گفت: مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است و کشور ما جزو پنج کشور جهان است که تورم دو رقمی دارد.

مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است / بیکاری چالش اساسی کشور است

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام اینکه هنوز در شرایط تحریم هستیم، گفت: مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است و کشور ما جزو پنج کشور جهان است که تورم دو رقمی دارد.
مقدمات تحریم در حال برداشته شدن است / بیکاری چالش اساسی کشور است

خرم خبر

View more posts from this author