مقدمات اجرای طرح جی.تی.تی.پی در خراسان شمالی فراهم شد

مقدمات اجرای طرح جی.تی.تی.پی در خراسان شمالی فراهم شد
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: همه اقدامات برای اجرایی شدن طرح سرمایه‌گذاری جی.تی.تی.پی توسط مسؤولان استان انجام‌شده است.

مقدمات اجرای طرح جی.تی.تی.پی در خراسان شمالی فراهم شد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: همه اقدامات برای اجرایی شدن طرح سرمایه‌گذاری جی.تی.تی.پی توسط مسؤولان استان انجام‌شده است.
مقدمات اجرای طرح جی.تی.تی.پی در خراسان شمالی فراهم شد

عکس

View more posts from this author