مقاومت 14 ساعته رزمندگان لشکر 25 کربلا در خان‎طومان/ تقدیر سردار سلیمانی از رزمندگان مازندرانی

مقاومت 14 ساعته رزمندگان لشکر 25 کربلا در خان‎طومان/ تقدیر سردار سلیمانی از رزمندگان مازندرانی
فرمانده لشکر عملیاتی 25 کربلا در تشریح اهمیت منطقه خان‌طومان، گفت: خان‌طومان مقر جبهه النصره بود و رزمندگان اسلام 14 ساعت مقاومت کردند و نتیجه مقاومت آنها جلوگیری از نفوذ بیشتر تکفیری‎ها بود.

مقاومت 14 ساعته رزمندگان لشکر 25 کربلا در خان‎طومان/ تقدیر سردار سلیمانی از رزمندگان مازندرانی

فرمانده لشکر عملیاتی 25 کربلا در تشریح اهمیت منطقه خان‌طومان، گفت: خان‌طومان مقر جبهه النصره بود و رزمندگان اسلام 14 ساعت مقاومت کردند و نتیجه مقاومت آنها جلوگیری از نفوذ بیشتر تکفیری‎ها بود.
مقاومت 14 ساعته رزمندگان لشکر 25 کربلا در خان‎طومان/ تقدیر سردار سلیمانی از رزمندگان مازندرانی

View more posts from this author