معماری سنگی روستای پالنگان

معماری سنگی روستای پالنگان
پالنگان یکی از روستاهای دهستان ژاورود از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان است. خانه‌های این روستا که در دو طرف دره تنگی‌ور بنا شده‌اند عمدتاً با چیدمانی از سنگ‌ها ساخته شده‌اند. معماری این روستا به صورت پلکانی است، به طوری که پشت بام منزل پایین حیاط منزل بالا محسوب می‌شود.

معماری سنگی روستای پالنگان

پالنگان یکی از روستاهای دهستان ژاورود از توابع شهرستان کامیاران در استان کردستان است. خانه‌های این روستا که در دو طرف دره تنگی‌ور بنا شده‌اند عمدتاً با چیدمانی از سنگ‌ها ساخته شده‌اند. معماری این روستا به صورت پلکانی است، به طوری که پشت بام منزل پایین حیاط منزل بالا محسوب می‌شود.
معماری سنگی روستای پالنگان

View more posts from this author