معلمان حق‌التدریس در اولویت استخدام قرار گیرند/ کمبود معلم مشکل‌زاست

معلمان حق‌التدریس در اولویت استخدام قرار گیرند/ کمبود معلم مشکل‌زاست
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به آزمون استخدام 17 هزار معلم گفت: اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان حق‌التدریس باشد.

معلمان حق‌التدریس در اولویت استخدام قرار گیرند/ کمبود معلم مشکل‌زاست

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به آزمون استخدام 17 هزار معلم گفت: اولویت استخدام وزارت آموزش و پرورش، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و معلمان حق‌التدریس باشد.
معلمان حق‌التدریس در اولویت استخدام قرار گیرند/ کمبود معلم مشکل‌زاست

View more posts from this author