معرفی فرماندار تبریز تا 2 هفته آینده/ لزوم تدوین برنامه برای 3 چالش اصلی آذربایجان شرقی

معرفی فرماندار تبریز تا 2 هفته آینده/ لزوم تدوین برنامه برای 3 چالش اصلی آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان‌شرقی از معرفی فرماندار جدید تبریز تا دو هفته آینده خبر داد.

معرفی فرماندار تبریز تا 2 هفته آینده/ لزوم تدوین برنامه برای 3 چالش اصلی آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان‌شرقی از معرفی فرماندار جدید تبریز تا دو هفته آینده خبر داد.
معرفی فرماندار تبریز تا 2 هفته آینده/ لزوم تدوین برنامه برای 3 چالش اصلی آذربایجان شرقی

View more posts from this author