معرفی برترین‌های مسابقات کوبودو بانوان در قم

معرفی برترین‌های مسابقات کوبودو بانوان در قم
دبیر هیأت‌‌‌‌‌ ورزش‌های رزمی استان قم از برگزاری رقابت‌های کوبودو قهرمانی بانوان قم و معرفی برترنی‌ها در چهار وزن خبر داد.

معرفی برترین‌های مسابقات کوبودو بانوان در قم

دبیر هیأت‌‌‌‌‌ ورزش‌های رزمی استان قم از برگزاری رقابت‌های کوبودو قهرمانی بانوان قم و معرفی برترنی‌ها در چهار وزن خبر داد.
معرفی برترین‌های مسابقات کوبودو بانوان در قم

View more posts from this author