معدوم­‌سازی 216 کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در بویین‌زهرا

معدوم­‌سازی 216 کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در بویین‌زهرا
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: 216 کیلوگرم مرغ بسته‌بندی شده در یکی از واحدهای عرضه مرغ و ماهی در سطح شهر بویین‌زهرا کشف و معدوم شد.

معدوم­‌سازی 216 کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در بویین‌زهرا

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا گفت: 216 کیلوگرم مرغ بسته‌بندی شده در یکی از واحدهای عرضه مرغ و ماهی در سطح شهر بویین‌زهرا کشف و معدوم شد.
معدوم­‌سازی 216 کیلوگرم مرغ غیرقابل مصرف در بویین‌زهرا

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author