معاونت جدید در فرمانداری شهرستان بجنورد ایجاد شد

معاونت جدید در فرمانداری شهرستان بجنورد ایجاد شد
طی آیینی معاون برنامه‌ریزی، اداری ومالی فرمانداری بجنورد با حضور مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی، فرماندار بجنورد معرفی شد

معاونت جدید در فرمانداری شهرستان بجنورد ایجاد شد

طی آیینی معاون برنامه‌ریزی، اداری ومالی فرمانداری بجنورد با حضور مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی، فرماندار بجنورد معرفی شد
معاونت جدید در فرمانداری شهرستان بجنورد ایجاد شد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author