مصرف‌کننده مواد مخدر خانواده خود را در اتاق محبوس کرد

مصرف‌کننده مواد مخدر خانواده خود را در اتاق محبوس کرد
مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: فردی در منطقه کوی ملت اهواز به دلیل مصرف مواد مخدر کنترل خود را از دست داده و خانواده خود را در اتاق محبوس کرد.

مصرف‌کننده مواد مخدر خانواده خود را در اتاق محبوس کرد

مدیر روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: فردی در منطقه کوی ملت اهواز به دلیل مصرف مواد مخدر کنترل خود را از دست داده و خانواده خود را در اتاق محبوس کرد.
مصرف‌کننده مواد مخدر خانواده خود را در اتاق محبوس کرد

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author